Capacitació en la conducció de grups d'usuaris en situació de vulnerabilitat social. Àrea de Serveis Socials.

Capacitació en la conducció de grups d'usuaris en situació de vulnerabilitat social. Àrea de Serveis Socials.

14 de septembre a 5 d'octubre del 2016.

mapa mental
mapa mental
mapa mental
mapa mental
mapa mental
mapa mental
mapa mental