Curs Creació d'empreses 2016. Avaluació de les compentències emprenedores.

Curs Creació d'empreses 2016. Avaluació de les compentències emprenedores.

27 de maig del 2016.

mapa mental
mapa mental
mapa mental
mapa mental
mapa mental
mapa mental
mapa mental