El lloc del professional de serveis socials des d'una mirada sistèmica. Àrea d'atenció a les persones.

El lloc del professional de serveis socials des d'una mirada sistèmica. Àrea d'atenció a les persones.

El lloc del professional de serveis socials des d'una mirada sistèmica. 

Formació per a professionals de Serveis Serveis Socials amb l'objetiu de desenvolupar una visió sistèmica que permeti obtenir un coneixement profund de les pròpies necessitats i de les de l’entorn professional.

mapa mental